Belysning

Solenergi

Investering i solenergi
Solenergi er blevet en meget populær form for miljøvenligenergi, og især i Danmark er vi rigtig gode til at benytte os af den. Derfor ser man også, at flere og flere investerer penge i denne branche. Det er en rimelig sikker investering at foretage, da branchen indenfor miljørigtigenergi kun bliver støre med årene. Derudover er afregningsprisen på strømmen fastlagt med lave de næste ti år, samt solstrålingsniveauet historisk set kun afviger lidt fra år til år. Desuden er det også en teknologi, som er efter prøvet og meget driftsikker.

Der findes flere forskellige måder at investere sine penge på, og det er vigtigt, at man finder den, man føler sig tryg ved at bruge, og som passer til ens økonomi. En af investeringsformerne er a/s-investering. Her foretager man sig investering gennem et aktieselskab, hvor man vil opleve et løbende, højt udbytte, samtidig med at risikoen er lav og forudsigelig. Pengene bliver investeret i forskellige solcelleparker over hele verden, så man opnår optimal risikospredning og stabilt afkast. Denne investeringstype er både relevant for privat ejere og selskaber, da det som sagt er en relativ sikker investering.


En af de andre investeringstyper er k/S-investering. k/s betyder kommanditselskab, og har store økonomiske fordele i form skat til kontant opsparing. Da k/s-investeringer ikke er selvstændigt skattepligtigt, vil selskabets overskud eller underskud komme direkte ind på ejerens selvangivelse, og derved er der altså mulighed for et højt afkast ved lav risiko.

Hvilken slags investeringen man vælger i sidste ende, er helt op til en selv, men skal bare vælge den, man har det bedst med at benytte sig af.